Detail foto groot

Locatie Geode, Rigolettostraat

Organisatie: Stichting De Passerel

Voor wie is de Geode?

De Geode biedt plaats aan 22 bewoners. Op de verdieping gaan tien

mensen begeleid zelfstandig wonen. Op de begane grond komen twee

groepen met zes jongeren per groep.

 

De groepsamenstelling

De groepen worden heterogeen samengesteld. Het zijn mannen en vrouwen die verschillen in mate van zelfredzaamheid, intelligentieniveau, leeftijd, somatische zorg, bijkomende handicaps en dagbesteding. Per groep streven we naar een indeling van 2 meervoudig complex gehandicapte (EMG)bewoners en 4 verstandelijk gehandicapte bewoners met meer mogelijkheden. Een ander uitgangspunt is dat er minimaal twee bewoners kunnen praten.

http://www.de-passerel.nl/degeodebeneden/site/home

http://www.de-passerel.nl/degeodeboven/site/home