Detail foto groot

Locatie De Groene Hoven

Organisatie: De Woonmensen

Wat is:

Ontmoetingsplek De Groene Hoven

Ontmoetingsplek en ondersteuning in de buurt.

De gemeente wil iedereen dichtbij de eigen omgeving ondersteuning bieden, waardoor men zo lang en prettig mogelijk kan blijven wonen in de eigen buurt. De ontmoetingsplek speelt hierin een duidelijke rol. Hier werken zorg – en welzijnsorganisaties, vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten samen. In een ontmoetingsplek kan men terecht voor activiteiten, ontmoeting, informatie en ondersteuning.

[Koninginnelaan 280, 7315 EE / Apeldoorn]

http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/ontmoetingsplekken/de-groene-hoven/

http://degroenehoven.nl/