Detail foto groot

Locatie Wilhelm Tell

Organisatie: Stichting De Passerel

De Passerel biedt in Apeldoorn op verschillende manieren ondersteuning bij wonen. Deze ondersteuning is afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de cliënt en varieert van intensieve woonbegeleiding tot ondersteuning voor een paar uur per week. Samen met de client wordt gezocht naar een geschikte woonplek. Ook in geval van een eigen woonruimte hebt, kunnen wij ondersteunen. De afspraken die we maken worden vastgelegd in een overeenkomst.

Wonen Apeldoorn - Zuid

Aan de Wilhelm Tellstraat is reeds gestart met het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking volgens het zogenoemde aanleunprincipe. De Wilhelm Tellstraat bestaat uit 26 woningen waarvan er in eerste instantie 14 gebruikt gaan worden voor aanleunzorg. Op termijn zal er uit de overgebleven woningen een 24-uurs voorziening tot stand komen. De Wilhelm Tellstraat typeert zich als volgt: "Midden in de samenleving met een beschermd karakter".

http://www.depasserel.nl