Detail foto groot

Locatie De Kap

Organisatie: Begeleiden naar een participatieplek door De Kap

De Kap is 44 jaar actief als vrijwillige hulpdienst in de informele zorg. Met een kleine 500 vrijwilligers bieden wij hulp en zorg aan de inwoners van de gemeente Apeldoorn.

vrijwillige hulpdienst

De Kap is 44 jaar actief als vrijwillige hulpdienst in de informele zorg. Met een kleine 500 vrijwilligers bieden wij hulp en zorg aan de inwoners van de gemeente Apeldoorn. Vrijwilligerswerk is niet meer weg te denken in onze samenleving. Voor mensen die hulp nodig hebben is het een welkome aanvulling op de betaalde zorg. Daarnaast geeft het de vrijwilliger veel voldoening en biedt het een mogelijkheid tot zelfontplooiïng.

 

steunpunt mantelzorg

Als steunpunt mantelzorg bieden we een zo breed mogelijke ondersteuning aan mantelzorgers. Mensen die vanuit een persoonlijke relatie langdurig voor een hulpbehoevende, (chronisch) zieke of gehandicapte zorgen. Ruim 800 mantelzorgers staan inmiddels ingeschreven bij het steunpunt. Zij ontvangen informatie en advies, een luisterend oor of ontmoeten er lotgenoten.

 

De Kap is er, voor wie
 
  • hulp wil geven
  • hulp wil vragen
  • mantelzorger is
  • anderen wil ontmoeten

http://www.dekap.nl/