Detail foto groot

Organisatie Leger des Heils

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie.

Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen.

Steunpunten in Apeldoorn

Het Leger des Heils heeft twee steunpunten in Apeldoorn; in Zuid en in Zevenhuizen. De steunpunten worden vormgegeven met behulp van vrijwilligers.

Buurtsteunpunt Zevenhuizen

In buurtsteunpunt Zevenhuizen vinden verschillende activiteiten plaats die georganiseerd worden door het Leger des Heils, Wisselwerk en buurtbewoners. Vanuit het Leger des Heils zijn we meerdere dagen in de week open en is er ruimte om elkaar te ontmoeten aan de koffietafel, om praktische hulp te krijgen onder andere tijdens de spreekuren in de infowinkel. En er zijn verschillende activiteiten zoals computerles, bingo, samen eten.

Onmoetingsplek de Verbinding

In de wijk Zuid hebben we ook een steunpunt aan het Hofveld. Allerlei mensen uit de omgeving komen hier meerdere  keren per week voor ontmoeting, voor gezelligheid, praktische hulp tijdens de spreekuren en om mee te doen met de verschillende activiteiten. Ook hier bingo, lunchuur, creativiteit enz.

Locaties:
- Buurtsteunpunt Zevenhuizen Aristotelesstraat 603A 7323 NM Apeldoorn
- Buurtsteunpunt Zuid, Hofveld 12 Hofveld 12 7331 KA Apeldoorn
 

http://www.legerdesheils.nl/korpsapeldoorn

http://www.legerdesheils.nl/