Detail foto groot

Organisatie Begeleiden naar een Participatieplek door GGNet

Ons uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Ieder op zijn eigen wijze.

Het niet of weinig hebben van sociale contacten en geen idee wat je daar aan kunt doen, kan ten koste gaan aan de kwaliteit van leven. Wij willen de mogelijkheid bieden deze vorm van maatschappelijke participatie te vergroten. In dit Talentproject bieden we mensen die een grote achterstand tot de arbeidsmarkt hebben een kans mee te doen met activiteiten buitenhuis.