Detail foto groot

Organisatie Het Atrium

Het Atrium is het best te omschrijven als de huiskamer van de wijk Zevenhuizen.

Dagelijks kunnen tijdens de inloop buurtbewoners binnenlopen voor koffie en thee, een praatje, een speciale activiteit, hulp bij formulieren invullen, samen eten en ondersteuning. Elkaar ontmoeten staat daarbij centraal. Gezelligheid en contact met anderen.

Het Atrium

Aristotelesstraat 603
7323 NM Apeldoorn

055-301 02 46

http://www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl/ontmoetingsplekken/het-atrium/