Detail foto groot

Organisatie Su International

Su International Zorg biedt thuiszorg aan mensen met een allochtone achtergrond die behoeften hebben aan verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en begeleiding. Onze doelgroep bestaat uit mensen met een niet-westerse allochtone achtergrond: bijvoorbeeld Turken, Marokkanen, Afghanen en Somaliërs.

Wij verlenen zorg aan ouderen, mensen met een chronische ziekte en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daarnaast bieden wij thuiszorg aan mensen die uit het ziekenhuis zijn ontslagen en nog thuiszorg nodig hebben. Bij Su International Zorg staat de cliënt centraal.

SU International heeft diverse talentplekken op bijvoorbeeld de ontmoetingsplekken. Zet uw talent in als cursusbegeleider Nederlands, ICT-hulp of kok. 

Locaties waar talenten aan de slag kunnen:
- Diverse ontmoetingsplekken
- Hoofdkantoor: Sutton 3, 7327 AB Apeldoorn.
- PlusPunt Orden: Germanenlaan 370, 7312 JJ Apeldoorn
- PlusPunt Gentiaan: Gentiaanstraat 331, 7322 BK Apeldoorn

www.suinternational.nl