Detail foto groot

Organisatie Da Capo

Da Capo is een stichting die activiteiten aanbiedt voor vrouwen die om verschillende redenen minder of niet meedoen in de samenleving of dreigen erbuiten te raken. Dit doet zij vanuit de visie dat iedereen een volwaardige plek in de samenleving verdient.

Door ondernemend aan de slag te gaan ontdekken zij talenten en interesses, ontwikkelen zij vaardigheden en competenties en werken zij aan het versterken van hun eigen kracht en persoonlijke ontwikkeling. Da Capo geeft vrouwen de mogelijkheid een nieuwe invulling te geven aan hun leven en actief te worden in hun wijk, leefomgeving of op andere plekken. Da Capo biedt perspectief: door leren en werken weer meedoen in de maatschappij.

Wat biedt Da Capo aan de doelgroep migrantenvrouwen:
- Nederlandse les op verschillende niveaus
- Trainingen en cursussen in het kader van persoonlijke vorming
- Leerwerkplekken binnen en buiten Da Capo.

Welke Talentplekken biedt Da Capo? De plekken in het atelier zijn met name bedoeld voor de doelgroep migrantenvrouwen van Da Capo, maar ook autochtone vrouwen zijn welkom. De andere talentplekken kunnen ook door andere geïnteresseerden vervuld worden, zowel mannen als vrouwen.

Locatie:

Da Capo, Molenstraat- centrum 1, 7311 XG Apeldoorn

www.stichtingdacapo.nl