Detail foto groot

Overzicht organisaties

NaamOmschrijvingLocaties

't Vogelnest Buurtcentrum 't Vogelnest ligt midden in het gebied onder de hoogspanningskabels, waar wooncorporatie De Goede Woning de komende jaren de huidige oude arbeiderswoningen gaat afbreken en nieuwe woningen gaat herbouwen. 1

Het Atrium Het Atrium is het best te omschrijven als de huiskamer van de wijk Zevenhuizen. 1

Accres Apeldoorn B.V. Accres Apeldoorn B.V. beheert en exploiteert meer dan 80 voorzieningen in Apeldoorn op het gebied van sport, educatie, ontspanning en recreatie. Daarmee werken we aan de vrijetijdsbesteding van de inwoners van Apeldoorn en omgeving. Klantvriendelijkheid en kwaliteit staan centraal in onze dienstverlening, zowel naar klanten als naar collega's. 3

Atlant Atlant staat voor wonen, zorg en welzijn. Het verhaal van ieder mens is de basis van onze dienstverlening. Mensen kunnen bij ons terecht voor advies, begeleiding en zorg. Maar ook gewoon voor een kop koffie, samen met buurtgenoten. Wij willen vooral ruimte geven: een plek om jezelf te zijn. 7

Boomkwekerij & Zorgkwekerij Menkveld Boomkwekerij en Plantencentrum Menkveld is ook een gecertificeerde Zorgkwekerij. Wij bieden mensen met een hulpvraag een waardevolle dagtaak. De deelnemers zijn heel divers en ook de werkzaamheden worden per persoon afgestemd. 1

Da Capo Da Capo is een stichting die activiteiten aanbiedt voor vrouwen die om verschillende redenen minder of niet meedoen in de samenleving of dreigen erbuiten te raken. Dit doet zij vanuit de visie dat iedereen een volwaardige plek in de samenleving verdient. 1

De Klup De Klup is een vrijetijdscentrum voor mensen met een (Z) MLK achtergrond. Dat is waar het om gaat bij stichting de Klup. 1

De Woonmensen De Woonmensen ontwikkelt, bouwt en beheert woningen voor alle doelgroepen, zowel huur als koop. Daarnaast verlenen wij zorg in onze woonzorgcentra, maar ook bij de mensen thuis. 8

De Zorgmensen Voor mensen in Apeldoorn Zuid, Zuidbroek en Kerschoten die zorg nodig hebben, is de Zorgmensen een schot in de roos. We besteden al onze tijd aan datgene waar het voor u om draait: goede zorg. Dat doen we door alleen zorg te verlenen aan mensen in en nabij onze zorgcentra. 2

Foenix In de gemeenten Apeldoorn en Voorst zamelt Foenix gebruikte goederen in bij particulieren. Foenix sorteert en repareert deze goederen en maakt ze geschikt voor verkoop in de Foenix Kringloopwinkels. 4

Gemeente Apeldoorn afdeling Beheer en Onderhoud Beheer en Onderhoud is verantwoordelijk voor een duurzame en aantrekkelijke openbare ruimte. Dit doen we betrokken, uitnodigend, slagvaardig en vakkundig. Werkzaamheden van de mensen bij Beheer & Onderhoud zijn onder meer op het gebied van groen, reiniging, verhardingen, begraafplaatsen en riolering.  3

GGNet GGNet is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. GGNet helpt psychische, ernstige psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen te voorkomen. Daarnaast behandelt, begeleidt en helpt GGNet mensen met psychische, ernstige psychosociale problemen en/of psychiatrische stoornissen. 4

Hoveniersbedrijf 't Vinkenest Hoveniersbedrijf 't Vinkenest wil plaats bieden aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om een plek te vinden in de huidige maatschappij. 1

Keten Catering Samen met mensen vanuit allerlei verschillende doelgroepen, werken we in de catering van het werkgebouw. 1

Keten Facilitair Samen met mensen vanuit allerlei verschillende doelgroepen, werken we met facilitaire zaken van het werkgebouw. 1

Keten Groen Binnen de Keten Groen worden verschillende werkzaamheden verricht omtrent de groenvoorziening. 1

Keten Techniek De keten techniek bevindt zich in het gebouw het Wad aan de Ketelboetershoek. 1

Kinderopvang / BSO De Hoepel Kinderdagverblijf de Hoepel biedt zeer goede opvang voor een redelijke prijs. Veel andere kinderdagverblijven doen dit ook. Waarom zou u dan voor de Hoepel kiezen? 3

KleinGeluk KleinGeluk heeft diverse talentplekken. Bijvoorbeeld boodschappen- of wandel vrijwilliger.  2

Leger des Heils De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. 3

Mudanthe Stichting Mudanthe brengt mensen van verschillende nationaliteiten, culturen en leeftijden samen in allerlei diverse laagdrempelige activiteiten en projecten. 1

Omnizorg Omnizorg is er voor mensen met een verslaving of psychiatrische problematiek die dak- of thuisloos zijn geraakt en/of een combinatie aan problemen hebben. Wij richten ons op herstel van gezondheid, persoonlijk herstel en maatschappelijk herstel. 1

Philadelphia Philadelphia helpt mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt bij ons wonen en we kunnen je thuis begeleiden. We helpen je op je werk. En je kunt bij ons leren wat je nodig hebt om te werken. Voor iedereen die niet kan werken, hebben we dagbesteding. 5

Stichting De Passerel Het lukt niet iedereen om helemaal zelfstandig in de samenleving te functioneren. De Passerel ondersteunt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking, die dit niet op eigen kracht kunnen. 16

Stichting Riwis Zorg & Welzijn Geloof in eigen kunnen Riwis Zorg & Welzijn ondersteunt mensen met psychische, sociale of lichamelijke beperkingen bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven. 15

Stichting StadsAkkers Samen met vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden en mensen uit zorginstellingen verbouwen we ons voedsel op natuurlijke wijze (zonder gifstoffen) en leveren dat aan voedselbanken, restaurants en particulieren die van lekker en gezond eten houden. Vrijwilligers, uitkeringsgerechtigden en mensen met een beperking spelen dus een grote rol in het bestaan van de StadsAkkers. Wij hebben jou nodig! 1

Stimenz Stimenz is een eerstelijns organisatie, die professionele hulp biedt aan mensen in de persoonlijke woon-, werk en leefomgeving. Ze werken voor clienten van alle leeftijdsgroepen. Cliënten kunnen zich direct melden, een doorverwijzing is niet nodig. MD Veluwe werkt veel samen met andere welzijns- en gezondheidsorganisaties binnen gemeentes. 7

Su International Su International Zorg biedt thuiszorg aan mensen met een allochtone achtergrond die behoeften hebben aan verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp en begeleiding. Onze doelgroep bestaat uit mensen met een niet-westerse allochtone achtergrond: bijvoorbeeld Turken, Marokkanen, Afghanen en Somaliërs. 4

Talma Borgh Talma Borgh is een woonzorgcentrum in het Woudhuis. U kunt hier zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen met hulp binnen handbereik als dat nodig is. Bij ons kunt u terecht voor verzorging, verpleging, maar ook voor bijvoorbeeld kortdurend verblijf of dagverzorging.  1

Werkbedrijf Lucrato Werkbedrijf Lucrato is een maatschappelijke onderneming in de regio Apeldoorn, Epe, Heerde. Onze doelstelling is mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Re-integratie en arbeidsontwikkeling noemen we dat kortweg. 1

Zorggroep Apeldoorn Zorggroep Apeldoorn is een zorginstelling in Apeldoorn en omgeving met verpleeg- en verzorgingshuizen. De cliënten van Zorggroep Apeldoorn zijn voornamelijk ouderen met een lichamelijke beperking, dementie of een combinatie van deze en andere 'aandoeningen'. 8