Detail foto groot

Overzicht talentplekken

Locatie: Brinklaan 268
Organisatie: Stimenz

OpstapMeer informatie
Opstap, op diverse locaties in Apeldoorn Opstap is een leer- en spelprogramma voor ouders met kinderen van 4 tot 6 jaar. Thuis doen zij aan de hand van speciaal ontwikkeld materiaal samen spelletjes en oefeningen om hun kind voor te bereiden op groep 3. De ouders komen wekelijks naar een Opstaplocatie om het oefen- en spelmateriaal te bespreken. Een aantal keren per jaar zijn zij bij elkaar voor groepsbijeenkomsten waar opvoedthema’s worden behandeld. Opstap duurt twee jaar en elke deelnemer krijgt na afloop tijdens een feestelijke bijeenkomst een Opstapdiploma.