Detail foto groot

Talentplek Gastvrouw / Gastheer

Organisatie: Pluspunt de Gentiaan
Locatie:

 

Werkzaamheden

 Het gebruiksklaar maken en afsluiten van de ontmoetingsruimte:

 • ruimte openen indien nodig,  lezen van de overdracht
 • ruimte controleren,  zo nodig lichten aandoen, temperatuur en ventilatie  regelen,  opruimen, zorgen voor sfeervolle omgeving
 • ruimte netjes achterlaten (aan het einde van de dag), kas opmaken en afsluiten.
  Eventuele bijzonderheden, voorvallen, etc. rapporteren
 • zorgen voor prettige sfeer
 • ontvangen en verwelkomen bezoekers
 • contact leggen met bezoekers indien gewenst
 • onderling contact bezoekers bevorderen
 • mogelijkheden, activiteiten onder de aandacht brengen en deelname bevorderen
 • signaleren en registreren van wensen en behoeftes aan activiteiten/ontmoetingen 
 • signaleren van knelpunten en vragen en deze indien nodig doorspelen aan professional
 • Toeleiding naar relevante activiteiten/diensten

Welke talenten vragen wij?

Dat je de voorwaarden kunt scheppen voor bezoekers om elkaar in een prettige sfeer te ontmoeten.
Dat je bezoekers kunt informeren en eventuele hulpvragers juist doorverwijst..

We zijn op zoek naar iemand met de volgende competenties:

 • stressbestendig, zelfstandig, daadkrachtig, klant- en servicegericht, initiatiefrijk, flexibel
 • goede contactuele eigenschappen, sociale vaardigheden, organisatie- en                           improvisatievermogen, verantwoordelijkheidsgevoel
 • affiniteit met de doelgroep, inlevingsvermogen
 • kan op een integere wijze omgaan met privacygevoelige informatie
 • kan samenwerken met andere vrijwilligers en medewerkers
 • is in staat enige fysieke arbeid te verrichten, zoals het opruimen van afwas e.d.

Aantal dagdelen

N.t.b.

Bijzonderheden

[Geen