Detail foto groot

Talentplek Opstap

Organisatie: Stimenz
Locatie: Brinklaan 268

Opstap, op diverse locaties in Apeldoorn

Opstap is een leer- en spelprogramma voor ouders met kinderen van 4 tot 6 jaar. Thuis doen zij aan de hand van speciaal ontwikkeld materiaal samen spelletjes en oefeningen om hun kind voor te bereiden op groep 3.

De ouders komen wekelijks naar een Opstaplocatie om het oefen- en spelmateriaal te bespreken. Een aantal keren per jaar zijn zij bij elkaar voor groepsbijeenkomsten waar opvoedthema’s worden behandeld.

Opstap duurt twee jaar en elke deelnemer krijgt na afloop tijdens een feestelijke bijeenkomst een Opstapdiploma.

Werkzaamheden

 • Wij zoeken vrijwilligers die het materiaal wekelijks met de ouders doornemen, goed kijken wat zij wel en niet begrijpen en uitleg geven als dat nodig is.
 • Sommige ouders hebben meer begeleiding nodig en daar gaan we op huisbezoek. Hier zoeken we ook vrijwilligers voor.
 • Verder vragen we vrijwilligers om te helpen bij andere werkzaamheden zoals tijdens de groepsbijeenkomsten, de jaarlijkse diploma-uitreiking en bij het op orde houden van de materialen.

Welke talenten vragen wij?

 • Kijk hebben op de opvoeding van jonge kinderen.
 • Veel deelnemende ouders zijn van buitenlandse afkomst, hebben een taalachterstand of zijn laaggeletterd. Daarom vragen we dat de vrijwilligers goed kunnen uitleggen en geduld en inlevingsvermogen hebben.
 • Zelfstandig kunnen werken.

Aantal dagdelen

We vragen de inzet van:

 • minimaal een (vast) dagdeel per week op één van de Opstaplocaties, en
 • op afroep inzet bij de groepsbijeenkomsten en evenementen zoals de diploma-uitreiking. 

Bijzonderheden

 • De coördinator zorgt voor goede vrijwilligersbegeleiding.
 • Alle vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst.
 • We vragen en betalen een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Belangstelling? Neem dan contact op met Khadija Ben Azzouz, coördinator programma Opstap, telefoon 088-784 64 64.

www.stimenz.nl