Detail foto groot

Talentplek Baliemedewerker

Organisatie: Leger des Heils
Locatie: Ontmoetingsplek de Verbinding

Werkzaamheden

 • Begroeten bezoekers
 • Vragen beantwoorden
 • Telefoon aannemen
 • Notities maken t.b.v. statistieken
 • Toezicht houden op de ingang en omgeving
 • (Schoonmaak)werkzaamheden volgens aftekenlijst

Welke talenten vragen wij?

 • Verzorgd uiterlijk
 • Vriendelijk in contact
 • Vragen duidelijk kunnen beantwoorden
 • Contact kunnen leggen met bezoekers
 • Bezoekers aan kunnen spreken op hun gedrag en zo nodig steun vragen van coördinator

 

Aantal dagdelen

 • In overleg