Detail foto groot

Talentplek Spreekuur medewerker

Organisatie: Leger des Heils
Locatie: Ontmoetingsplek de Verbinding

Werkzaamheden

 • Bezoekers met verschillende hulpvragen adviseren
 • Signaleren van knelpunten en dit teruggeven aan de bezoeker
 • Bemiddelen/bellen met of voor de bezoeker met instanties
 • Doorverwijzen naar instanties (eerst intern, dan extern)
 • Voedselbank aanvragen/verleningen doen
 • Spreekuur email controleren en zo nodig beantwoorden
 • Notities maken t.b.v. statistieken
 • Rapporteren
 • (Schoonmaak)werkzaamheden volgens aftekenlijst
 • Aanwezig bij overdracht bijzonderheden bezoekers/gebeurtenissen met coördinator De Verbinding en groepsmedewerker

Welke talenten vragen wij?

 • Verzorgd uiterlijk
 • Vriendelijk in contact
 • Goed kunnen luisteren
 • Vragen duidelijk kunnen beantwoorden
 • Kennis sociale kaart (intern en extern)
 • Adequaat kunnen handelen in crisissituaties
 • Basis computerkennis van Word en Excel 

 Aantal dagdelen

 • In overleg