Detail foto groot

Talentplek Algemeen medewerker

Organisatie: Leger des Heils
Locatie: Ontmoetingsplek de Verbinding

Werkzaamheden

 • Toezicht houden op de groep met bezoekers tijdens de inloop
 • Contacten leggen met de bezoekers
 • Onrust en moeilijkheden op de groep signaleren
 • Eerste aanspreekpunt voor bezoekers bij vragen/onrust e.d.
 • Taken i.o.m. gastvrouw/-heer groep
 • (Schoonmaak)werkzaamheden

Welke talenten vragen wij?

 • Verzorgd uiterlijk
 • Vriendelijk in contact
 • Contact kunnen leggen met bezoekers en gesprekken aan kunnen gaan
 • Rust kunnen brengen bij onrust en ongewenst gedrag op de groep
 • Bezoekers aan kunnen spreken op hun gedrag
 • Adequaat kunnen handelen in crisissituaties

 

Aantal dagdelen

 • In overleg