Detail foto groot

Talentplek Activiteitenbegeleider

Organisatie: Leger des Heils
Locatie: Ontmoetingsplek de Verbinding

Werkzaamheden

 • Voorbereiden van de activiteit
 • Aansturen van de activiteit
 • Opruimen na de activiteit
 • Begroting maken voor verwachte kosten/inkomsten van de activiteit
 • (Schoonmaak)werkzaamheden volgens aftekenlijst

Welke talenten vragen wij?

 • Verzorgd uiterlijk
 • Vriendelijk in contact
 • Initiatief nemen
 • Kunnen organiseren
 • Bezoekers enthousiast kunnen maken voor de activiteit
 • Bezoekers aan kunnen spreken op hun gedrag

 

Aantal dagdelen

 • In overleg